Audyt podatkowy

Wszyscy podatnicy mogą zweryfikować swoje służby finansowe czy prawidłowo dokonują rozliczeń w zakresie podatków poprzez zlecenie audytu podatkowego w swojej firmie. Audyt podatkowy może dla Państwa przeprowadzić doradca podatkowy Adriana Stankiewicz.

W ramach audytu możecie Państwo zlecieć zbadanie poszczególnych operacji gospodarczych lub zlecić kompleksowy audyt.

Dlaczego warto taki audyt podatkowy przeprowadzić?

 • aby zabezpieczyć interesy swojej firmy,
 • aby nie narazić się na płacenie zbyt dużego podatku lub kar finansowych.

Przykładowy zakres audytu podatkowego:

 • zbadania czy transakcje sprzedaży są odpowiednio udokumentowane,
 • czy stosujemy odpowiednią stawkę podatku VAT,
 • czy stosujemy właściwy kod GTU,
 • czy zawarta umowa pożyczki spełnia warunki formalne i czy należy odprowadzić od niej podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • czy prawidłowo ujęto do podatku dochodowego wszystkie transakcje za badany okres i czy podstawa opodatkowania została prawidłowo ustalona.

Dla podmiotów dokonujących większych transakcji biznesowych takich jak łączenie się spółek lub zakup udziałów w istniejącym podmiocie proponujemy kompleksowy audyt podatkowy.

W takim przypadku można zlecić weryfikację w zakresie:

 • podatku dochodowego (PIT, CIT),
 • podatku VAT,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku u źródła,
 • prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania,
 • terminowości i rzetelności dokonywania rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS-em.

Po zakończonym audycie podatkowym otrzymują Państwo raport z badania ze wskazaniem jakie elementy zostały przebadane, jakie są nieprawidłowości oraz zalecenia co do dalszego postępowania. Możemy także Państwa wspomóc w procesie dokonywania zmian / korekt w zakresie wykrytych nieprawidłowości.

Realizujemy także usługi due intelligence w ramach zespołu projektowego składającego się z radcy prawnego, doradcy podatkowego oraz księgowego – szczególnie polecana usługa dla inwestorów biznesowych i dla nowych zarządów Spółek.

Formularz kontaktowy