Doradca podatkowy

Doradca podatkowy to osoba fizyczna wpisana na listę doradców podatkowych.

Zgodnie z Ustawą o doradztwie podatkowym czynności doradztwa podatkowego obejmują min:

 • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,
 • reprezentowanie podatników przed organami administracji publicznej.

U doradcy podatkowego można zamówić stały nadzór podatkowy lub indywidualną usługę jednorazową.

Kontakt mailowy do doradcy podatkowego:adriana.stankiewicz@supportme.pl

Do najczęściej wybieranych usług u doradcy podatkowego należą:

 • bieżące doradztwo podatkowe (podatek dochodowy, VAT, PCC),
 • opiniowanie przepisów podatkowych,
 • wsparcie w procesie kontroli podatkowych,
 • wprowadzanie procedur bezpieczeństwa podatkowego,
 • audyty podatkowe,
 • szkolenia z obszaru podatków,
 • analiza skutków podatkowych zawartych umów handlowych,
 • konsultacje telefoniczne / internetowe bieżących problemów podatkowych,
 • uczestniczenie w spotkaniach biznesowych,
 • zakładanie Spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym na S24.