Audyt kadrowy

Przedsiębiorca jako pracodawca napotyka na różnego rodzaju problemy kadrowe, od zatrudnienia pracownika przez przebieg jego zatrudnienia a także po jego ustaniu. Pracodawca musi brać pod uwagę wiele zmieniających się przepisów w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, PPK jak i samego zachowania się pracowników.

SUPPORT Biuro Rachunkowe dysponuje odpowiednią kadrą specjalistów, którzy pomogą Państwu przebrnąć przez gąszcz zmieniających się przepisów i wskażą Państwu co należy poprawić.

Audyt kadrowy to proces polegający na:

 • zbadaniu procesu zatrudniania pracowników,
 • ocena akt osobowych,
 • ocena prawidłowości ewidencji czasu pracy,
 • weryfikacja prawidłowości naliczania wynagrodzeń (opodatkowania i oskładkowania),
 • weryfikacja stosowania przyjętych w Przedsiębiorstwie regulaminów.

Możemy Państwu usprawnić istniejące procesy poprzez:

 • wskazanie jak prawidłowo prowadzić teczki pracownicze,
 • wdrożenie e-akt osobowych (skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat),
 • usprawnienie procesu zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • zaimplementowanie systemu do zarządzania nieobecnościami.

Audytu jest przeznaczony dla:

 • podmiotów, które powierzają na zewnątrz obsługę kadrowo-płacową,
 • nie mają własnego działu kadr,
 • chcą się dobrze przygotować na kontrolę z ZUS-u lub Inspekcji Pracy czy urzędu skarbowego.

Po zakończonym audycie otrzymają Państwo raport z audytu ze wskazaniem zauważonych nieprawidłowości oraz z rekomendację co do dalszego sposobu postępowania. Możemy także dla Państwa dokonać stosownych korekt list płac czy deklaracji ZUS-owskich.

Formularz kontaktowy