Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy Poznań

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy zobowiązani są do regularnego i rzetelnego zajmowania się związanymi z tym formalnościami. Ze względu na swoją złożoność, jest to obszar, który niejednokrotnie przysparza wielu problemów, a nieustannie zmieniające się przepisy sprawiają, że w rozliczeniach pojawiają się błędy. Te zaś mogą przełożyć się na kary nałożone przez kontrolujących zeznania urzędników. Warto więc korzystać z pomocy, jaką oferują specjaliści pracujący w naszym biurze rachunkowym.

Kim jest doradca podatkowy Poznań?

Jest to osoba fizyczna, która spełnia warunki zapisane w Ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym i zostaje wpisana na listę osób uprawnionych do zajmowania się takimi czynnościami, jak:

  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • przygotowywanie opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązków fiskalnych oraz celnych,
  • czy też reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej.

Doradca w ramach realizowanych usług może prowadzić stały nadzór zobowiązań fiskalnych przedsiębiorstwa. Zajmuje się też przeprowadzaniem audytów cyklicznych i jednorazowych – w zależności od wyznaczonego przez Zleceniodawcę zakresu zadań.

Doradztwo podatkowe Poznań – dlaczego warto?

Skorzystanie z naszych usług w zakresie doradztwa podatkowego to idealne rozwiązanie zarówno w przypadku początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero usiłują odnaleźć się w obowiązujących i jednak skomplikowanych przepisach prawnych oraz szukają odpowiednich dla siebie właściwych rozwiązań, np. w kwestii doboru najkorzystniejszego systemu podatkowego, jak i już doświadczonych właścicieli firm, którzy ze względu na rozwój swojej działalności potrzebują wsparcia w obliczu zmieniających się warunków i procedur. Doradztwo podatkowe w Poznaniu zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo funkcjonowania przedsiębiorstwa w obszarze finansowym, a co za tym idzie także prawnym. To dwie kwestie, które – jeśli chodzi o biznes – są ze sobą nierozerwalnie połączone. Doradca to osoba, która musi nieustannie aktualizować swoją wiedzę i dostosowywać ją do potrzeb klienta w taki sposób, który będzie dla niego nie tylko korzystny, ale przede wszystkim zgodny z obowiązującym prawem. Niedopełnianie obowiązków podatkowych skutkować może nieprzyjemnymi konsekwencjami, które zaburzają działanie firmy. Dlatego profesjonalna opieka doradcy może okazać się kluczowa.

Doradztwo podatkowe Poznań – oferta poznańskiego biura rachunkowego

Poszukując pomocy w zakresie opiniowania przepisów, szkoleń, audytów czy też bieżącej obsługi kwestii związanych z podatkiem dochodowym, VAT i PCC, strategicznym posunięciem będzie skorzystanie z usług biura rachunkowego, które specjalizuje się w świadczeniu tego typu usług. Doradca rzetelnie zajmie się analizą umów handlowych pod kątem skutków, jakie mogą wywrzeć na wysokość odprowadzanych danin, czy też przygotuje formalności związane z założeniem spółki w KRS. Przełoży się to na realną oszczędność czasu i pieniędzy przedsiębiorcy.

Zapraszamy! Działające w Suchym Lesie biuro rachunkowe obsługuje Klientów z Poznania i okolic, zapewniając obsługę formalności i nieocenioną pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęcamy do nawiązania współpracy.

Każde przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie Polski zobowiązane jest do odprowadzania obowiązkowych świadczeń pieniężnych na rzecz państwa, które wykorzystuje zebrane środki do realizacji zadań publicznych. Doradca podatkowy stanowi podmiot, który jest uprawniony do udzielania firmom wsparcia w zakresie prowadzenia rozliczeń. Nasze biuro rachunkowe kieruje swoje usługi w tym zakresie do przedsiębiorstw działających na terenie Poznania i okolic. Proponujemy zarówno stały nadzór, jak i udzielenie jednorazowej pomocy – zgodnie z potrzebami firmy.

Doradca podatkowy – obszary wsparcia

Oferta naszego biura rachunkowego obejmuje takie usługi jak: doradztwo podatkowe prowadzone na bieżąco (z zakresie rozliczeń PIT, CIT, VAT, PCC), sporządzanie opinii czy przeprowadzanie kontroli w celu wykrycia nieprawidłowości w przeprowadzaniu operacji. Dodatkowo organizujemy szkolenia dla pracowników, które pozwalają nabyć niezbędną, aktualną wiedzę w zakresie kwestii podatkowych, a także konsultujemy pojawiające się problemy zarówno w ramach kontaktu telefonicznego, jak i mailowego. Uczestniczymy również w spotkaniach biznesowych i przeprowadzamy analizę umów handlowych zawieranych z partnerami. Z naszej pomocy można skorzystać przy zakładaniu działalności gospodarczej i zgłaszaniu tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Reprezentacja przed organami

Nasz doradca nie tylko pomoże we właściwej interpretacji zawiłych przepisów prawnych, sporządzi deklaracje i zeznania czy zajmie się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ale również podejmie się reprezentacji przed organami administracji publicznej, takimi jak np. Urząd Skarbowy. Asysta i wsparcie merytoryczne podmiotu znającego aktualne przepisy prawne może się okazać w takiej sytuacji niezbędna.

Zaufajcie Państwo naszemu doradcy – na pewno wybierze najkorzystniejszą formę opodatkowania dla Państwa firmy działającej na terenie Poznania i będzie przez cały czas służył pomocą w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla prowadzonej działalności.