Podatkowa analiza umów

Każdy przedsiębiorca zawiera w swojej firmie umowy z kontrahentami czy pracownikami, umowy te niejednokrotnie aby były skutecznie zawarte wymagają spełnienia warunków formalnych.

Warto przed podpisaniem ważnej umowy zweryfikować jej treść z doradcą podatkowym czy radcą prawnym aby później nie odczuwać negatywnych skutków takiej umowy.

Umowa może być korzystna pod względem biznesowym czy finansowym ale jednocześnie może nieść ze sobą obciążenia podatkowe, które jak nie zostaną uwzględnione to może się okazać, że transakcja finalnie ekonomicznie nie jest korzystna.

Przykładem może tutaj być zakupu usług od zagranicznych kontrahentów objęty 20% podatkiem u źródła bez możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej od zagranicznego kontrahenta.

Z uwagi na to proponujemy Państwu skorzystania z dodatkowej weryfikacji zawieranych umów / transakcji biznesowych. Szczególnie jest to istotne przy transakcjach zagranicznych ale także przy zawieraniu umów pożyczek czy umów najmu.

Analizę podatkową umów może dla Państwa przeprowadzić doradca podatkowy.

Formularz kontaktowy