Z dniem 1.10.2020r. wchodzą w życie nowe przepisy przewidujące składanie nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i pliku JPK.

Nowa struktura będzie nazywać się:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
 • JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

W praktyce wprowadzenie JPK_V7M/JPK_V7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, w szczególności koniecznością dostosowania systemów handlowych i księgowych.

Jedną z kluczowych zmian będzie m.in. nałożenie na podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (od 01 do 13).

W efekcie podatnicy wystawiając faktury i przekazując je do zaksięgowania wini dokonać analizy swoich transakcji aby je odpowiednio wykazać w nowym pliku JPK połączonym z deklaracją.

Przykładowo:

 • dokonując dostawy pojazdu należy zastosować kod 07,
 • dokonując dostawy budynku należy zastosować kod 10,
 • świadczenie usług marketingowych, prawnych, zarządczych należy zastosować kod 12,
 • świadczenie usług transportowych należy zastosować kod 13.

Dodatkowo będziemy stosować oznaczenia literowe w tym min.:

 • TP – transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Do zakupów towarów i usług będziemy stosować oznaczenia literowe min:

 • VAT_RR – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
 • WEW – dokumentu wewnętrznego,
 • MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

Oprogramowania dostępne na rynku podlegają obecnie modyfikacji aby dostosować się do zmieniających się przepisów. Zatem należy zweryfikować z Państwa służbami informatycznymi czy Państwa przedsiębiorstwo jest gotowe na zmiany.

Oprogramowanie Insert GT, Optima oraz Taxxo są już gotowe na nowe przepisy podatkowe.

Pomimo, iż nie ma formalnego obowiązku umieszczania na fakturach nowych kodów to ich umieszczenie znacznie ułatwi prace Państwa służbą księgowym.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości w zakresie obowiązywania nowych przepisów to prosimy o kontakt z naszym doradcą podatkowym celem uzyskania porady podatkowej.

Formularz kontaktowy