Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, którego zadaniem jest budowanie kapitału emerytalnego.

Pracodawcy, którzy zatrudniali na dzień 30 czerwca 2019r. co najmniej 50 osób oraz pracodawcy, którzy zatrudniali na dzień 31.12.2019r. co najmniej 20 osób, obowiązują maksymalne terminy:

 • 27 października 2020r. – na zawarcie umowy o zarządzanie,
 • 10 listopada 2020r. – na zawarcie umowy o prowadzenie.

W kolejnym etapie PPK będzie obowiązywało dla pozostałych podmiotów zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia).

Jak liczyć stan zatrudnienia do PPK?

Zgodnie z ustawą o PPK, ustalając stan zatrudnienia uwzględniamy pracowników oraz osoby fizyczne świadczące usługi w oparciu o umowy zlecenia.

Wybór instytucji finansowej zarządzającą środkami

 • należy wybrać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w razie jej braku z reprezentacją pracowników instytucję finansową, która będzie gromadziła i inwestowała środki,
 • wybierając firmę obsługującą PPK, warto się kierować jej doświadczeniem, dotychczasowymi wynikami w zarządzaniu i proponowanymi kosztami,
 • z wybraną instytucją finansową należy podpisać umowę o zarządzanie PPK a następnie umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Wpłaty do PPK

 • Pracodawca dokonuje wpłat począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarł umowę o prowadzenie PPK,
 • Pracodawca jest zobowiązany do obliczenia i przekazania wpłat finansowanych przez Pracownika i przez siebie,
 • wpłaty są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia,
 • Pracodawca przekazuje wpłaty do instytucji finansowej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane,
 • Pracownik może w każdej chwili złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat i w każdej chwili wnioskować o ich wznowienie.

Kto nie musi wprowadzać PPK?

 • samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
 • mikroprzedsiębiorcy, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.

SUPPORT Biuro Rachunkowe współpracuje z firmą AVIVA w zakresie PPK, jeśli mają Państwo chęć na spotkanie się z ich przedstawicielem to prosimy o przesłanie maila na adres: biuro@supportme.pl

Formularz kontaktowy