E-nieobecności

SUPPORT Biuro Rachunkowe implementuje internetowy system do zarządzania nieobecnościami e-nieobecności dla pracowników, zleceniobiorców, osób na kontraktach B2B.

Poszczególne moduły zawierają: wnioski urlopowe, delegacje oraz terminarz.

Wnioski urlopowe

Ewidencja absencji urlopowej to kompleksowe zarządzanie nieobecnościami, które:

 • umożliwia planowanie absencji urlopowej w długim okresie czasu,
 • przedstawia dane w sposób przejrzysty oraz udostępnienia je wybranej grupie osób,
 • każdy użytkownik ma indywidualne konto za pomocą którego loguje się do systemu (z komputera, telefonu),
 • umożliwia bieżącą kontrolę stanów urlopowych oraz przeglądanie archiwum wniosków,
 • pracodawca ma możliwość dowolnego analizowania i raportowania danych z opcją ich eksportu do Excela.

Ten intuicyjny i przyjazny w obsłudze system, ułatwia komunikację pomiędzy pracownikami a działem kadr wysyłając e-mailowe powiadomienia w przypadku zmiany statusów wniosków. Z powodzeniem zastępuje dotychczasową papierową formę obiegu dokumentacji urlopowej, usprawniając go i przyspieszając.

Delegacje

Moduł zapewnia elektroniczny obieg dokumentów dla całego procesu poprzez:

 • utworzenie polecenia wyjazdu służbowego
 • wnioskowanie o zaliczkę pracownika,
 • ostateczne rozliczenie,
 • dołączenie skanów faktur i rachunków,
 • automatyczne rozliczenie tzw. kilometrówki,
 • w przypadku wyjazdów zagranicznych, dokonuje przeliczenia waluty na polski złoty,
 • stanowi archiwum delegacji,
 • umożliwia analizę kosztową wyjazdów służbowych w dłuższym okresie czasu.

Terminarz dla badań BHP, zwolnień lekarskich, umów na czas określony

Opcja kartotek to kompleksowe zarządzanie terminami umów, badań i szkoleń każdego pracownika:

 • stanowi bazę danych,
 • z wybranym wyprzedzeniem informuje zarówno pracodawcę jak i pracownika o konieczności przedłużenia ważności badań lub szkoleń,
 • pozwala na efektywne planowanie szkoleń pracowniczych oraz badań lekarskich uwzględniających grafik pracy.

Formularz kontaktowy