Księgi rachunkowe Poznań

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu obsługi przedsiębiorstw. W ramach świadczonych usług zajmujemy się tworzeniem polityki rachunkowości najkorzystniejszej dla rodzaju działalności gospodarczej, jaką prowadzą nasi Klienci. Odpowiednio opracowana strategia i właściwie dobrane narzędzia to nie tylko możliwość rzetelnej regulacji zobowiązań fiskalnych, ale też łatwiejsza analiza strat i zysków, pozwalających na prognozowanie przyszłości Państwa przedsiębiorstwa.

Księgi rachunkowe Poznań – kiedy konieczne jest ich prowadzenie?

Zgodnie z polskim prawem bilansowym, do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są, między innymi, spółki handlowe, spółki cywilne, a także inne osoby prawne. Obowiązek ten obejmuje także osoby fizyczne czy też spółki cywilne oraz jawne osób fizycznych w momencie, kiedy podmioty te osiągają roczny przychód netto na poziomie co najmniej dwóch milionów euro. Przepisy te znajdują również zastosowanie wobec jednostek organizacyjnych, które działają w oparciu o Prawo bankowe czy przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Pełną listę podmiotów znajdą Państwo w zapisach Ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe Poznań – Jaka jest ich rola?

Księgi rachunkowe to szczegółowy, chronologiczny zapis wszystkich operacji gospodarczych w obszarze działalności przedsiębiorstwa. W prowadzonym obligatoryjnie lub dobrowolnie (na co niekiedy decydują się niektóre firmy) dzienniku, zapisywane są informacje dotyczące obrotów i wysokości sald. To również lista aktywów i pasywów oraz zapis działań prowadzonych w zakresie dysponowania posiadanymi przez przedsiębiorstwo środkami.

Księgi rachunkowe Poznań – Zapraszamy do współpracy

Zadbamy o rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych i zajmiemy się obsługą wynikających z tego tytułu formalności. Przygotowana strategia działania oraz stworzony system finansowo-księgowy pozwoli nie tylko na unikanie błędów w rozliczeniach, ale też ułatwi szybkie podejmowanie decyzji na podstawie zgromadzonych, usystematyzowanych danych. Inwestując w profesjonalną obsługę, inwestują Państwo w przyszłość przedsiębiorstwa. Zachęcamy do kontaktu.

Ewidencja operacji gospodarczych, rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, przygotowywanie sprawozdań finansowych, sporządzanie rejestrów VAT – to tylko niektóre z działań, jakie nasze biuro prowadzi dla swoich klientów. Nasze usługi skierowane są do podmiotów, które w celu dokonywania rozliczeń wykorzystują księgi rachunkowe. Jeśli prowadzą Państwo firmę w formie spółki handlowej na terenie Poznania, zainteresujcie się naszą propozycją. Powierzenie nam prowadzenia rozliczeń pozwoli skupić się na innych obszarach biznesu i dążyć do rozwoju firmy.

Pełna księgowość - Poznań

Od stworzenia polityki rachunkowości aż po przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego w związku z ogłoszeniem sprawozdania finansowego – od początku do końca zajmiemy się prowadzeniem ksiąg Państwa firmy. Obsługa proponowana przez nasze biuro obejmuje m.in. przygotowanie systemu, kontrolę dokumentów źródłowych, bieżącą ewidencję operacji oraz środków trwałych wraz z odpisami amortyzacyjnymi, a także sporządzanie oraz wysyłkę wszelkich niezbędnych dokumentów (rejestr VAT, JPK_V7M, JPK_V7K, CIT-8 itp.).

Wsparcia w obszarze rachunkowości

Skorzystanie z naszych usług daje gwarancje, że rozliczenia księgowe oraz podatkowe będą prowadzone zgodnie z prawem, a także w sposób rzetelny i staranny. Zatrudnieni w naszym biurze specjaliści od lat pracują w zawodzie i mieli styczność z różnymi sytuacjami rachunkowymi oraz podatkowymi. Swoje doświadczenie wykorzystują w celu optymalizacji rozliczeń Państwa firmy. Nieustannie aktualizują swoją wiedzę, by mieć pewność, że żadna zmiana przepisów ich nie ominie.

Rozliczanie finansów, interpretacja często zawiłych przepisów prawnych, konieczność rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych to spore wyzwanie dla osób bez doświadczenia w tym zakresie, dlatego warto skorzystać ze wsparcia oferowanego przez zewnętrzne podmioty. Zapewniamy, że nasze biuro posiada wiedzę i umiejętności, które pozwolą w odpowiedni sposób zatroszczyć się o finanse oraz zgodne z prawem funkcjonowanie Państwa firmy działającej na terenie Poznania.