Księgi rachunkowe

W ramach kompleksowej obsługi księgowej oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • stworzenie polityki rachunkowości,
 • przygotowanie systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg (ustalenie planu kont z uwzględnieniem potrzeb raportowania dla zarządu),
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wnip oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego,
 • sporządzanie rejestrów VAT,
 • sporządzanie i wysyłka elektroniczna JPK_V7M lub JPK_V7K,
 • sporządzanie i wysyłka zeznania rocznego (CIT-8),
 • sporządzenie sprawozdania finansowego w formacie xml,
 • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego związanej z ogłoszeniem sprawozdania finansowego.
księgi rachunkowe
pkpir ryczałt
księgowość online
e-sprawozdania finansowe
obsługa kadrowa
obsługa płacowa
elektroniczne teczki pracownicze
zarządzanie nieobecnościami
doradca podatkowy
nadzór podatkowy
podatkowa analiza umów
rodo
audyt podatkowy
audyt finansowo księgowy
audyt kadrowy
ppk
insert
e-firma
e-nieobecności
informatyzacja w księgowości
szkolenia
prowadzenie spółki
prowadzenie działalności
zasady współpracy

Formularz kontaktowy