Nadzór podatkowy

Nadzór podatkowy jest usługa kierowaną do przedsiębiorców, którzy mają własny dział księgowy lub korzystają z usług biur rachunkowych.

Usługa ta jest realizowana przez doradcę podatkowego, który to przeprowadzi wstępny audyt podatkowy firmy:

  • zbada system funkcjonowania księgowości (jego mocne i słabe strony) pod kątem odpowiedzialności przedsiębiorcy,
  • zweryfikuje obieg dokumentów w firmie,
  • sprawdzi szczelność procesów na styku handlu i księgowości,
  • zbada funkcjonowanie oprogramowania – czy dane pochodzące z systemów są rzetelne i wiarygodne,
  • zweryfikuje system wystawiania faktur – prawidłowość ustalenia obowiązku podatkowego i zamieszczania informacji obowiązkowych na fakturach.

Następnie zostaną ustalone procedury kontrolne i system raportowania, który będzie wspomagał dział księgowy oraz zarząd.

W dalszym etapie zostanie ustalone jakie elementy będą weryfikowane w okresach stałych a jakie wybiórczo.

Przedsiębiorca korzystający ze stałego nadzoru ma zapewnione z naszej strony informowanie o zmianach w przepisach podatkowych mających wpływ na jego funkcjonowanie, może także zlecić przeszkolenie swoich pracowników.

W ramach nadzoru podatkowego możemy także udzielać wsparcia w zakresie:

  • księgowania nietypowych operacji gospodarczych,
  • zakładania środków trwałych i ich amortyzowania,
  • wdrażania nowych przepisów prawa podatkowego,
  • reprezentowanie przy zwrocie podatku VAT,
  • weryfikacji prawidłowości przygotowania sprawozdania finansowego.

Szczegółowy zakres nadzoru podatkowego zależy od potrzeb Klienta, wielkości firmy i branży w jakiej działa.

Formularz kontaktowy