Obsługa kadrowa dla przedsiębiorców i ich pracowników

Przedsiębiorcy korzystający ze stałego wsparcia w obszarze kadr najczęściej zlecają nam:

  • sporządzanie umów o pracę,
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę,
  • sporządzanie świadectw pracy.


Nasi specjaliści z zakresu kadr wspierają właścicieli firm i zarządy spółek udzielając im porad z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, konsultując dokumentację z zakresu regulaminów pracy, czasu pracy.

Jeśli mają Państwo własne działy kadr to można nam także zlecić audyt teczek pracowniczych lub pozostałej dokumentacji kadrowej. SUPPORT Biuro Rachunkowe przygotuje Państwu dokumentacje na potrzeby kontroli z instytucji zewnętrznych.

Formularz kontaktowy