E-sprawozdania finansowe

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa sprawozdanie finansowe podmiotu zobowiązanego do jego sporządzenia należy złożyć w zależności od formy prawnej do Krajowego Rejestru Sądowego lub Krajowej Administracji Skarbowej w formacie XML.

Dla Klientów dla których prowadzimy stałą obsługę księgową sporządzamy roczne sprawozdanie finansowe w formacie XML zawierające co najmniej:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • informację dodatkową.

Dodatkowo wspieramy zarządy Spółek poprzez przygotowanie:

  • projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  • projektów sprawozdania z działalności zarządu.

Uczestniczymy w technicznym procesie publikacji sprawozdań finansowych na portalu S24 udzielając w tym zakresie wskazówek technicznych lub udzielając osobistej asysty.

Jeśli Państwa księgowość sporządziła sprawozdanie finansowe i przygotowała Państwu tylko wydruk papierowy to możemy Państwu pomóc z tym problemem. Dokonamy odpowiednich czynności zmierzających do przygotowania sprawozdania finansowego w formacie XML.

E-sprawozdanie finansowe można sporządzić pod większością programów księgowych ale jeśli nie mają Państwa aktualizacji oprogramowania lub korzystają Państwo z dedykowanego oprogramowania to proponujemy zamówienie e-sprawozdania finansowego w formacie XML w SUPPORT Biuro Rachunkowe.

Zamówienia na e-sprawozdanie finansowe przyjmujemy na adres mailowy: biuro@supportme.pl

Formularz kontaktowy