Audyt podatkowy Poznań

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z koniecznością nieustannego zabiegania o klientów lub kontrahentów czy też poszerzania oferty o nowe, konkurencyjne propozycje. Posiadanie firmy to również obowiązki podatkowe, których złożony charakter jest niejednokrotnie przyczyną pojawiających się nieprawidłowości w rozliczeniach. Konsekwencją popełnianych w tym obszarze błędów mogą być m.in. nałożone przez kontrolujących dokumentację urzędników kary, zagrażające utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. Warto więc regularnie audytować prawidłowość rozliczeń.

Audyt podatkowy Poznań – na czym polega?

Zasadniczo, są to działania mające na celu zweryfikowanie, czy przyjęta przez przedsiębiorstwo metodologia prowadzenia dokumentacji jest zgodna z obowiązującymi przepisami i czy w rozliczeniach nie pojawiają się nieprawidłowości. Audyt wewnętrzny może zostać przeprowadzony przez wyznaczonego pracownika, jednak korzystną opcją jest skorzystanie z usług zewnętrznego, niezależnego eksperta, który obiektywnie spojrzy na przedstawioną dokumentację i w raporcie sformułuje wnioski będące podstawą do wdrożenia działań naprawczych.

Czy przeprowadzanie cyklicznego audytu podatkowego może przynieść korzyści?

Zdecydowanie tak – nie tylko pozwoli zweryfikować pracę zespołu zajmującego się dokumentowaniem transakcji biznesowych, ale też pozwoli na wyeliminowanie błędów, mogących narazić interesy firmy na straty. I to nie tylko te związane ze stosowaniem nieodpowiednich, zbyt wysokich stawek podatku VAT lub dochodowego, ale też związanych z ewentualnymi karami nałożonymi przez kontrolerów, spowodowanych błędnie wypełnioną dokumentacją lub źle naliczoną wysokością zobowiązań fiskalnych.

Zapraszamy! Działające w Suchym Lesie k. Poznania biuro, to zespół ekspertów zajmujących się rachunkowością i księgowością, a także audytami podatkowymi i doradztwem. Oferujemy kompleksową obsługę firm i spółek, z planem działania oraz cennikiem dopasowanym do Państwa indywidualnych potrzeb - zachęcamy do nawiązania współpracy.