Audyt podatkowy Poznań

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z koniecznością nieustannego zabiegania o klientów lub kontrahentów czy też poszerzania oferty o nowe, konkurencyjne propozycje. Posiadanie firmy to również obowiązki podatkowe, których złożony charakter jest niejednokrotnie przyczyną pojawiających się nieprawidłowości w rozliczeniach. Konsekwencją popełnianych w tym obszarze błędów mogą być m.in. nałożone przez kontrolujących dokumentację urzędników kary, zagrażające utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa. Warto więc regularnie audytować prawidłowość rozliczeń.

Audyt podatkowy Poznań – na czym polega?

Zasadniczo, są to działania mające na celu zweryfikowanie, czy przyjęta przez przedsiębiorstwo metodologia prowadzenia dokumentacji jest zgodna z obowiązującymi przepisami i czy w rozliczeniach nie pojawiają się nieprawidłowości. Audyt wewnętrzny może zostać przeprowadzony przez wyznaczonego pracownika, jednak korzystną opcją jest skorzystanie z usług zewnętrznego, niezależnego eksperta, który obiektywnie spojrzy na przedstawioną dokumentację i w raporcie sformułuje wnioski będące podstawą do wdrożenia działań naprawczych.

Czy przeprowadzanie cyklicznego audytu podatkowego może przynieść korzyści?

Zdecydowanie tak – nie tylko pozwoli zweryfikować pracę zespołu zajmującego się dokumentowaniem transakcji biznesowych, ale też pozwoli na wyeliminowanie błędów, mogących narazić interesy firmy na straty. I to nie tylko te związane ze stosowaniem nieodpowiednich, zbyt wysokich stawek podatku VAT lub dochodowego, ale też związanych z ewentualnymi karami nałożonymi przez kontrolerów, spowodowanych błędnie wypełnioną dokumentacją lub źle naliczoną wysokością zobowiązań fiskalnych.

Zapraszamy! Działające w Suchym Lesie k. Poznania biuro, to zespół ekspertów zajmujących się rachunkowością i księgowością, a także audytami podatkowymi i doradztwem. Oferujemy kompleksową obsługę firm i spółek, z planem działania oraz cennikiem dopasowanym do Państwa indywidualnych potrzeb - zachęcamy do nawiązania współpracy.

Chcą Państwo sprawdzić, czy w odpowiedni sposób rozliczają finanse swojej firmy, by upewnić się, że prowadzona działalność nie jest narażona na straty? Najlepszy sposób na weryfikację odbywających się procesów oraz przeprowadzanych operacji stanowi audyt podatkowy, który nasze biuro rachunkowe oferuje klientom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Poznania. Wyniki kontroli wskażą obszary, w których wykryto nieprawidłowości oraz sposoby poprawy, co pozytywnie przełoży się na sytuację finansową i prawną przedsiębiorstwa.

Audyt podatkowy - Poznań i okolice

Przeprowadzana przez nas kontrola może dotyczyć wybranych przez Państwa operacji handlowych lub obejmować całą działalność firmy. Sprawdzamy m.in. to, czy podstawa została dobrze policzona, czy zastosowano właściwą stawkę VAT oraz czy transakcje sprzedaży zostały w odpowiedni sposób udokumentowane. W ramach kompleksowego audytu podatkowego weryfikujemy wszystkie obowiązkowe świadczenia pieniężne (PIT, CIT, VAT, PCC), a także terminowość i rzetelność dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrola przeprowadzana przez doradcę

Zastanawiacie się Państwo, czy nie płacicie zbyt wysokiego podatku? A może martwicie się, że w rozliczeniach pojawiły się błędy, które narażą firmę na kary finansowe? Sprawdźcie legalność i prawidłowość prowadzonych rozliczeń w ramach audytu, korzystając z kompleksowej pomocy naszego doradcy. Posiada on aktualną wiedzę w zakresie przepisów prawnych i procedur, dzięki której może we właściwy sposób przeanalizować dokumentację źródłową.

Audyt podatkowy oferowany przez nasze biuro rachunkowe dla firm działających na terenie Poznania to najlepszy sposób na to, by w odpowiedni sposób zabezpieczyć swoje finanse. Jeśli nie macie Państwo pewności, czy na pewno wszystkie operacje rozliczeniowe zostały przeprowadzone w odpowiedni sposób, nie wahajcie się przeprowadzić kontrolę. Unikniecie w ten sposób ewentualnych negatywnych konsekwencji w przyszłości (np. odpowiedzialności karno–skarbowej).