Obsługa płacowa dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Dla naszych Klientów przygotowujemy poniższą dokumentację z obszaru płac:

  • sporządzanie list płac wynagrodzeń, rachunków do umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
  • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
  • naliczania zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, PIT),
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),


Jeśli zatrudniają Państwo pracowników na umowę o pracę lub zawierają Państwo umowy cywilnoprawne to możemy Państwu przeprowadzić audyt wynagrodzeń.

SUPPORT Biuro Rachunkowe sprawdzi poprawność wyliczeń, terminowość składania deklaracji, informacji i oświadczeń do Urzędu skarbowego i ZUS-u.

Formularz kontaktowy