Prowadzenie spółki

SUPPORT Biuro Rachunkowe wspiera Klientów w procesie tworzenia a następnie efektywnego prowadzenia Spółek.

Spółki mogą być tworzone w sposób tradycyjny u notariusza lub internetowo przez portal Ministerstwa Sprawiedliwości.

W przypadku zawierania umowy notarialnej możemy z Państwem skonsultować zapisy umowy Spółki pod kątem skutków podatkowo-finansowych.

Jeśli wybiorą Państwo zakładanie Spółki przez internet możemy Państwu asystować na każdym etapie (drogą internetową lub osobiście w naszym Biurze).

https://ekrs.ms.gov.pl/s24/ – link do strony na której można założyć Spółkę.

Na portalu S24 można założyć spółkę z o.o., akcyjną, komandytową, komandytowo-akcyjną, jawną, partnerską. Portal S24 ma przygotowany wzorzec umowy Spółki ale zawiera szereg pytań na które należy odpowiedzieć, wybrane odpowiedzi będą kluczowe dla dalszego funkcjonowania Spółki zatem warto przemyśleć swoje odpowiedzi lub skonsultować je ze specjalistą.


Jak już Państwo Spółkę założycie to przed Państwem jeszcze szereg dodatkowych czynności do wykonania, min.:

  • zgłoszenie Spółki do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w ciągu 7 dni od wpisania do KRS,
  • zgłoszenie do podatku VAT poprzez wypełnienie i złożenie druku VAT-R,
  • złożenie deklaracji i opłacenie podatku PCC od wniesionego kapitału (dla spółek zakładanych elektronicznie),
  • złożenie zgłoszenia aktualizującego NIP-8,
  • podpisanie umowy najmu lub użyczenia lokalu w którym jest siedziba Spółki.

Jeśli mają Państwo wątpliwości w procesie rejestracji to zapraszamy do konsultacji z naszym doradcą podatkowym pod adresem adriana.stankiewicz@supportme.pl

Z naszych usług mogą Państwo korzystać w formie stałej umowy współpracy lub także w formie zleceń indywidualnych takich jak asysta przy zakładaniu Spółki czy skorzystanie z konsultacji w zakresie prowadzenia Spółki.

Formularz kontaktowy