PKPiR, Ryczałt

Oferujemy kompleksowe prowadzenie księgowości dla działalności gospodarczych – prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałtu.

  • przygotowanie systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg,
  • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych (przychody i koszty dla PKPiR),
  • ewidencjonowanie wartości przychodu dla poszczególnych stawek ryczałtowych (Ryczałt),
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wnip ,
  • przygotowanie miesięcznych / kwartalnych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego,
  • sporządzanie rejestrów VAT
  • sporządzanie i wysyłka elektroniczna JPK_V7M lub JPK_V7K,
  • sporządzanie i wysyłka zeznania rocznego (PIT-36, PIT-36L, PIT-28).

Formularz kontaktowy